20 septiembre

Curs: Planifiques bé el teu temps? La dualitat creativitat-gestió

Horario: 15'30-19'30h
Lugar: Seu APIC. Carrer Balmes 177 1r 2a Barcelona

Capacitat màxima: 16

Preus
Socis: 25 euros (Es passarà la quota per l’entitat bancària del soci/a)
No socis: 40 euros (Es facilitarà un núm. de compte per realitzar l’ingrés)

Inscripció
Respondre aquesta circular o enviar un correu a info@apic.es sol·licitant plaça (Important: es prega als no socis deixar un telèfon de contacte). Es confirmarà plaça enviant un correu electrònic amb tota la informació al respecte.

Idioma: El curs es realitzarà en català

En cas de no haver un mínim de places confirmades, l’APIC es reserva el dret de cancel·lar el curs
No s’acceptarà la devolució de l’import del curs pagat abans de 48h de l’inici del curs sense una causa justificada

Descripció
Els creatius necessitem espais de temps específics per la creativitat; però la gestió comercial, administrativa i personal també requereixen el seu temps!!!
L’il·lustrador, com passa amb la resta de professionals, necessita eines de planificació per separar bé els espais per obtenir rendiment del bé més valuós que tenim les persones: el temps.

Objectiu
Planificar les setmanes tenint en compte totes les vessants: productiva (dissenys), comercial (contactes amb clients) i administrativa (facturació), conciliant adequadament el temps personal i professional.

Temari
1. Introducció: el valor del temps
2. Eines pràctiques de planificació
2.1. Bioritme diari: separem el temps per nivells de concentració i disponibilitat
2.2. La matriu de tasques pendents
2.3. Bioritme setmanal: dies de calma, dies de gestió, dies de planificació
3. Planificació setmanal: la unitat de mesura. Domini de la gestió setmana a setmana
4. Planificació mensual
5. Planificació anual
6. Factors multiplicadors: la presa de decisions basada en unitats de temps

Professor
Xavier Guillamet. Pedagog i diplomat en estudis de direcció comercial i de màrqueting, ex–directiu d’empresa multinacional, fa més de quinze anys que es dedica a la docència en temes relacionats amb el management, la producció, el màrqueting i les vendes. Professor titular de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i consultor de vàries empreses. Conferenciant i autor d’un llibre específicament dedicat al món de la negociació.

Pre-Registro

Pre-inscripció oberta

formato. 000 000 000

   

captcha


Aceptación de la Ley de Protección de datos

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), APIC se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario del sitio web le facilite voluntariamente, a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en el presente sitio web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder enviarles información que se considere de su interés por cualquier medio.

En relación con dichos datos el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos.

Para el ejercicio de tales derechos el usuario deberá dirigir solicitud por escrito a APIC a la siguiente dirección: C. Balmes 205, 1r 1ª B, 08006 Barcelona.

APIC se compromete a tratar la información que recibe con la máxima confidencialidad.