Fragment d’il.lustració per a l’obra "La Xara i el Pau i la fadrineta de Sau"
d’Editorial Mediterrània i Diputació de Barcelona.

Altres il·lustracions Veure totes les il·lustracions