Aquest document no constarà com a inscripció vàlida als Premis Junceda 2019 fins que no es lliuri l’obra presentada.

Amb la col·laboració de:

generalitat-cultura    

 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

DADES SOL·LICITANT

(En aquest cas omplir les dades de l'autor/a)

Dades autor/a

DADES OBRA

(En cas de Premi Futurs Creadors s’ha d’indicar l’Escola)


captcha


Aquest document no constarà com a inscripció vàlida als Premis Junceda 2019 fins que no es lliuri l’obra presentada.

Acceptació de la Llei de Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'APIC es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar-los informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.

En relació amb aquestes dades, el usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel.lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol.licitud per escrit a l’APIC a la direcció següent: C. Balmes 177, 1r 2a, 08006 Barcelona.

L'APIC es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.